Back to Earth.(Retorno a la Tierra) 2006, Hans Grootswagers
Back to Earth.(Retorno a la Tierra) 2006

Disponibilidad:
Se vendeSe vendeSe vendeSe vendeSe vendeSe vendeSe vendeSe vende

Artistas copia :
Material: Bronze/Arduin/Coated steel

Altura de Escultura: 80 cm, La altura total: 175 cm

Un
foto Benito de Beer

Webdesign Toon v. Ramshorst